جشن پایان سال نیلپر

سال 1401 با تمام مشکلات فراوانی که داشت به پایان رسید، اما ما در خانواده بزرگ نیلپر سعی بر این داشتیم بتوانیم کیفیت و روابط درون خانواده را مستحکم تر از قبل بکنیم. خانواده‌ای که در دوسال گذشته بسیار بزرگ تر از قبل شده.

سال گذشته بر آن شدیم در پایان سال، در کنار اعضای خانواده خودمان ساعاتی را بایکدیگر بگذرانیم و برای هم آرزوی بهترین‌ها را در سال 1402 داشته باشیم. برای این کار جشنی در کارخانه نیلپر برگزار کردیم و پرسنل را در سه گروه مختلف به همراه سرپرستان و مدیرانشان تقسیم بندی کرده و آنها را به مراسم جشن پایان سال دعوت کردیم. مراسمی که همراه بود با سخنرانی حمید فروزانپور مدیرکارخانه نیلپر، همراه بود با پذیرایی و جشن و سرور.

برای همکارانمان در دفتر تهران نیز برنامه‌ای تدارک دیدم، یکروز برای پرسنل هلدینگ، یکروز برای وین ورد نیلرام و در روز آخر برای پرسنل شرکت نیلوفر آبی. خوشبختانه استقبال از این مراسم‌ها هم در کارخانه و هم در دفتر تهران بسیار خوب بود بطوریکه اعضای خانواده بزرگ نیلپر با لبی خندان به سراغ عید رفتند.