شرکت نیلپر دانش بنیان شد

شرکت نیلپر نیز  با ثبت صندلی هوشمند، در حوزه برق و الکترونیک نوآوری شگفتی به عمل آورد و به همین دلیل به عنوان یک شرکت دانش بنیان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی شد. فعالیت‌های این شرکت در راستای دانش‌بنیان شدن از چند سال پیش و در حوزه ارگونومی صندلی آغاز شد بطوریکه این شرکت تاکنون توانسته تائیدیه دپارتمان ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران را کسب کند.

نیلپر برای انجام این مهم در ابتدا به پژوهش در خصوص نحوه نشستن درست بر روی صندلی پرداخت و پس از آن بود که طی بررسی‌های خود به نتایج جالبی دست پیدا کرد. نتایجی مانند اینکه هنگام نشستن بر روی صندلی چه عواملی باعث ناراحتی می‌شود  و چه فاکتورهایی هنگام نشستن بر روی صندلی باید رعایت شود، همچنین از نظر پزشکی نیز این فاکتورها بررسی گردید که نتایج آن مبنی بر این بود که نشستن اشتباه بر روی صندلی می‌تواند عوارضی مانند: تغییر شکل ستون فقرات، بیماری‌های قلبی و عروقی، رگ‌های واریسی، چاقی، اضطراب و استرس را بوجود آورد.