نام گذاری تختخواب مدل 852 نیلپر به نام مانی

مانی، نام روستایی در استان کرمان، که برای تختخواب مدل 852 نیلپر انتخاب شده است، جدیدترین محصول در سبد سرویس خواب نیلپر است. در راستای توسعه سبد محصول تختخواب و با توجه به کمبود سبک مدرن و تمام پارچه ای در این سبد، با در نظر گرفتن این موضوع که علاقمندی نسل جدید در این حوزه، سبک مینیمال و غیر رسمی می باشد، طراحان نیلپر سعی در خلق مدلی داشتند که بتواند پاسخگوی نیاز جوانان و نسل جدید باشد. نیازی که منجر به متول شدن مدل جدید تختخواب به نام مانی شد.